YANGIN EĞİTİMİ

5  4  2

 

 

 

 

YANGIN EĞİTİMLERİ : Aşağıda belirtilen Mevzuatlar gereği İşyerinizde yılda 1 defa Yangın ve Acil Durum Eğitimi almak ve Tatbikatının yaptırılması zorunluluğu vardır.

YASAL DAYANAK

a. 19-12-2007/26735 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”

Madde 124. Yangın Güvenlik sorumluluğu

Madde 126 Ekiplerin Kuruluşu

Madde 129 Genel Eğitim

Madde 130 Özel Eğitim.

b. 18-06-2013/28681 Sayılı “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”

Madde 5 İşverenin Yükümlülükleri.

Madde 7 Acil Durum Planlarının Hazırlanması

Madde 13 Tatbikat Yapılması

Madde 15 Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

YANGIN EĞİTİMLERİMİZ: Mevzuatlar doğrultusunda Eğitim Uzmanımız, Eğitim öncesinde İşyerinizin Yangın Güvenliği ile Yangın Tehlike ve Risklerini yerinde inceleyip, fotoğraflayarak; İşletmenize Özel Yangın Eğitimi hazırlayıp, Eğitim sonunda Senaryo dahilinde Söndürme ve Tahliye Tatbikatı yapacaktır.

YASAL ZORUNLULUKLAR DIŞINDA Yangın Eğitimindeki temel amaç; İşletmenizde yangına sebebiyet verecek etkenlerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınarak Yangından korunma tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanması, meydana gelebilecek yangınlarda da yangını ilk gören personelin İşletmenizde bulunan Söndürme Malzemeleri ile ilk müdahaleyi doğru ve uygun Söndürme Malzeme ve yöntemi ile gerçekleştirmesi, olabilecek can, mal ve üretim kaybını en aza indirmesi veya önlemesidir.

Bu nedenlerle Yangın Eğitiminin İşletmeniz çalışanlarınıza Konusunda Uzman, deneyimli ve tecrübeli İtfaiye Eğitmenleri ile aldırılmasını tavsiye ederiz.

TEMEL YANGIN BİLGİLENDİRME VE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Amaç: Katılımcılara temel yanma ve yangın bilgisi kazandırmak, personelin çevresindeki yangın risklerini tanıyarak gerekli yangın güvenlik önlemlerini almasını sağlamak, yangın anında doğru davranış biçimlerini göstermek, tahliye olurken dikkat edilecek hususları göstermek, acil durum ekiplerinin görevlerinin bilinmesini sağlamak, portatif yangın söndürücü cihazların kullanılmasını öğretmek, başlangıç yangınlarına müdahale edebilme becerisini kazandırmak.

Hedef Kitle: Özel İşletmeler ile Kurum ve Kuruluşların Acil Durum Ekipleri ve diğer çalışanlar.

Eğitimin Süresi: 3 saat. (2 saat teorik, 1 saat uygulama)

Eğitimin Verileceği Yer: İşletme Eğitim Salonu ve Sahası.

Sertifikasyon: İşletme adına eğitim verildiğine dair belge verilmektedir

Eğitimin İçeriği :

YANMA TEORİSİ VE YANGIN DAVRANIŞI

A- Yanma ve Yanmanın Koşulları

– Yanıcı Madde

– Oksijen

– Isı

B- Yanmanın Ürünleri ve Etkileri

– Duman

– Zehirli Gazlar

– Isı

– Alev

C- Yangın Bilgisi ve Yangın Sınıfları

– Yangın Nedir?

– A Sınıfı (Katı Yanıcı Madde) Yangınlar

– B Sınıfı (Sıvı Yanıcı Madde) Yangınlar

– C Sınıfı (Gaz Yanıcı Madde) Yangınlar

– D Sınıfı (Yanabilen Metaller) Yangınlar

– F Sınıfı (Bitkisel ve Hayvansal Yağlar) Yangınlar

YANGIN SEBEPLERİ

A- Koruma Önlemlerinin Alınmaması

B- Bilgisizlik

C- İhmal ve Dikkatsizlik

D- Kazalar

E- Sirayet

F- Sabotaj

G- Tabiat Olayları

YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

A- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

B- Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri

C- Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri

D- Mevcut Tahliye Planının Uygulanması ve Tahliyede Dikkat Edilecek Hususlar

E- Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

– Söndürme Ekibi

– Kurtarma Ekibi

– Koruma Ekibi

– İlkyardım Ekibi

– Tahliye Ekibi

YANGINA İLK MÜDAHALE MALZEMELERİNİN TANITIMI VE KULLANIMI

A- Portatif Yangın Söndürme Cihazları

– Kuru Kimyevi Tozlu Söndürücü (KKT)

– Karbondioksitli Söndürücü (CO2)

– Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı

B- Yangın Dolapları

c- Portatif Yangın Söndürme Cihazları ile uygulama eğitimi

Eğitim Sonrası Kazanımlar:

* Yanma ve yangın kimyasını bilir.

* Yangına sebep olacak faktörleri bilir.

* Söndürme maddelerini bilir.

* Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir.

* Çevresindeki yangın risklerini bilir.

* Basit yangın güvenlik önlemlerini alır.

* Algılama sistemlerini bilir.

* Sabit söndürme sistemlerini bilir.

* Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.

* Binadan tahliye olurken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

* Kaçış yollarını bilir ve kullanır.

* Nasıl yardım çağıracağını bilir.

* İşletmenin Acil Durum Toplanma Bölgesini bilir.

* Sabit ve Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.

* Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

İLERİ YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Amaç:

* Katılımcılara temel yanma ve yangın bilgisi kazandırmak.

* Personelin çevresindeki yangın risklerini tanıyarak gerekli yangın güvenlik önlemlerini almasını sağlamak.

* Yangın anında doğru davranış biçimlerini göstermek.

* Yasal mevzuat kapsamında alınması gereken tedbirleri ve acil durum ekiplerinin görev ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak.

* Kişisel Koruyucu giysileri ve malzemeleri tanıtmak

* Portatif yangın söndürücü cihazların kullanılmasını öğretmek.

* Başlangıç yangınlarına müdahale edebilme becerisini kazandırmak.

Hedef Kitle: Özel işletmeler ile Kurum ve Kuruluşlarının Acil Durum Ekipleri ve diğer çalışanlar

Eğitimin Verileceği Yer: İşletmelerin Eğitim Salonu ve Sahası.

Eğitimin Süresi: 6 saat/1 gün. (4 saat teorik, 2 saat uygulama)

Sertifikasyon: Kişi adına Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitimin İçeriği:

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN TANITIMI

A- Yangına Yaklaşım Elbisesi (Kişisel Koruyucu Kıyafet)

– Pantolon

– Ceket

– Kask (Baret)

– Çizme

– Eldiven

– Koruyucu Başlık

B- Kişisel Koruyucu Hava Solunum Cihazı

C- Duman Maskesi ve Filtreler

YANMA TEORİSİ VE YANGIN DAVRANIŞI

B- Yanma ve Yanmanın Koşulları

– Yanıcı Madde

– Oksijen

– Isı

– Isı Transferi (İletim, Taşınım, Radyasyon)

B- Yanmanın Çeşitleri

– Yavaş Yanma

– Hızlı Yanma

– Parlama – Patlama Şeklinde Yanma

– Kendi Kendine Yanma

C- Yanmanın Ürünleri ve Etkileri

– Duman

– Zehirli Gazlar

– Isı

– Alev

D- Yangın Bilgisi ve Yangın Sınıfları

– Yangın Nedir?

– A Sınıfı (Katı Yanıcı Madde) Yangınlar

– B Sınıfı (Sıvı Yanıcı Madde) Yangınlar

– C Sınıfı (Gaz Yanıcı Madde) Yangınlar

– D Sınıfı (Yanabilen Metaller) Yangınlar

– F Sınıfı (Bitkisel ve Hayvansal Yağlar) Yangınlar

YANGIN SEBEPLERİ

H- Koruma Önlemlerinin Alınmaması

İ- Bilgisizlik

J- İhmal ve Dikkatsizlik

K- Kazalar

L- Sirayet

M- Sabotaj

N- Tabiat Olayları

YANGIN ETKENLERİ

A- Bacalar

B- Sigara ve Kibrit

C- Kıvılcım

D- Elektrik

E- Benzin

F- LPG, Doğalgaz ve Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler

G- Hayvanlar

H- Yıldırım

İ- Güneş Işığı.

YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

F- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

G- Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri

H- Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri

İ- Mevcut Tahliye Planının Uygulanması ve Tahliyede Dikkat Edilecek Hususlar

J- Acil Durum Eylem Planı

K- Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kurulması ve Görevleri

– Söndürme Ekibi

– Kurtarma Ekibi

– Koruma Ekibi

– İlkyardım Ekibi

– Tahliye Ekibi

YANGINA İLK MÜDAHALE MALZEMELERİNİN TANITIMI VE KULLANIMI

A- Portatif Yangın Söndürme Cihazları

– Kuru Kimyevi Tozlu Söndürücü (KKT)

– Karbondioksitli Söndürücü (CO2)

– Sulu Cihaz

– Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı

B- Yangın Dolapları

C- Hidrantlar

D- Hortumlar ve Lanslar

E- Portatif Yangın Söndürme Cihazları ile uygulama eğitimi

Eğitim Sonrası Kazanımlar:

* Yanma ve yangın kimyasını bilir.

* Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.

* Yangına sebep olacak faktörleri bilir.

* Söndürme maddelerini bilir.

* Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir.

* Katı, sıvı, gaz yangınlarının nasıl oluştuğunu ve söndürme tekniklerini bilir.

* Çevresindeki yangın risklerini bilir.

* Yangın güvenlik önlemlerini alır.

* Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve çevresini nasıl haberdar edeceğini bilir.

* Binadan tahliye olurken neler yapılacağını bilir.

* Kaçış yollarını bilir ve kullanır.

* Nasıl yardım çağıracağını bilir.

* İşletmenin Acil Durum Toplanma Bölgesini bilir.

* Portatif Yangın Söndürme Cihazlarını kullanır.

* Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

* Yangın esnasında haberleşmeyi bilir.

* Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği bilir.

* Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarını bilir.

* Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.

* Kişisel koruyucu giysileri ve ekipmanları tanır.

* İtfaiye hortumlarını ve lanslarını tanır.

* Yangın dolaplarını kullanır.

EĞİTİCİ PROFİLİ

Eğitim: Konusunda Deneyimli,Tecrübeli, Uzman İtfaiyeci Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.