TMGD-RID ve IMDG CODE EĞİTİMLERİ

TMGD-RID ve TMGD-IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Eğitimi (IMDG Code Eğitimi, birleşmiş Milletler ‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu (IMDG Code ) özellikle deniz yoluyla taşınması tehlikeli olan maddelerle ilgilenir ve güvenli nakliyatın sağlanması için neler yapılması gerektiğini açıklar. Amacı, SOLAS konvansiyonunun öngördüğü şekilde tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kara ve liman tesisi personeli ile bu yüklerin tedarik zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kara personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartı da yer almaktadır.

4 Şubat 2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ile; “Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere eğitim seminerine katılım zorunluluğu getirilmiştir.

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında yayınladığı tebliğde (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) üçüncü bölüm (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler), 13. madde 2. Bendinde IMGD kapsamındaki TMGD eğitimi tanımlanmıştır. “ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için 10’ar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.”

 

IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri BİLGİLENDİRME :
Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığının 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen İZMİR YENİ ÇEVRE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK  Bakanlık tarafından TMGD-RID ve TMGD-IMDG Kod “Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşu” olarak uygun görülmüştür.

 

Uygulama gereği IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri aynı dönemde birlikte alınmak sorundadır. Her bir eğitim için eğitim süreleri 10 ar saat olup, eğitimlerin sonunda, eğitimi tamamlama sınavı yapılmaktadır. IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri 3 gün sürmekte olup, eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavlarıyla birlikte en çok 4 günde tamamlanmaktadır.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, IMDG Kod ve RID kapsamındaki ilk TMGD Sınavının 08 Ekim 2016 tarihinde yapılacağını duyurmuştur.. Duyuruda; planlanan TMDG sınavında TMDG RID ve TMGD IMDG kod sınavlarının ayrı ayrı yapılacağı bildirilmiştir. 08 Ekim 2016 da yapılacak sınavaTMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış ve 2016 TMGD Sınav Takvimi Duyurusunda belirtilen süre içerisinde eğitimini tamamlayan kişiler girebilecektir.

 

Sınavda, 2015 RID ve 2014 IMDG Kod dokümanları kullanılacak olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulacaktır.