SRC5 VE TANKER EĞİTİMİ

adrSRC

 

KİMLER SRC5 BELGESİ ALABİLİR?

Src 5 belgesi alabilmek için öncelikle src 3 belgesi (uluslararası eşya-kargo taşımacılığı) yada src4 belgesi (yurt içi eşya-kargo taşımacılığı) belgelerinden en az birisine sahip olunması gereklidir. Src5 belgesi için bir diğer şartlar ise Psikoteknik değerlendirme belgesi, sürücü belgesi, en az ilkokul diploması gerekmektedir.

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimine Kimler Katılabilir?

Src 5 Belgesi temel eğitime SRC3 veya SRC4 belgesi olan sürücüler katılabilir. Eğitim süresi toplam 19 saattir.

SRC 5 / ADR Belgesi Temel Eğitimi İçin Gerekli Olan Evraklar;

2 Adet Resim
1 Adet Src 3 yada Src4 Belgesi fotokopisi
1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Ehliyet Fotokopisi
1 Adet Diploma Fotokopisi

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği
Madde 12- (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;
a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
2) Başlıca tehlike türleri,
3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).

Müfredata göre 19 saat süren zorunlu eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacak olduğu sınavda toplamda 40 adet soru çıkmaktadır. Bu sınavlarda geçme notu 100 puan üzerinden  60 puan  alan kişiler sınavda başarılı olmuş sayılıp kendilerine “src5 belgesi” bakanlıkça düzenlenip adresinize gönderilir.

Bu sınavlar yılda en az dört kez düzenlenmektedir. Sınav takvimi her yılın ilk ayının ilk haftasında ilgili olan bakanlığın sitesinde ilan edilir. gerektiğinde bakanlık sınav sayısını çoğaltabilir yada azaltabilir. Sınavlarda toplamda 4 sınav hakkı tanınmaktadır.

Not: Sınava giderken sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Src 5 belgesi için sınava giren bütün adaylara başarılar dileriz.

egitim-takvimi1751